NEVÜ SHMYO Öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-A Proje Çalışmaları Başarı İle Tamamlandı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2. dönem desteklenen 10 projesi başarı ile tamamlandı. 

SHMYO öğrencilerinin akademik danışman hocalarının destekleriyle hazırladıkları ve TÜBİTAK destekli yürüttükleri projede; ‘Oyun Arkadaşım Büyükannem’, ‘Akıllı Telefon Kullanan Yaşlı Bireylerde Akılcı İlaç Kullanım Uyuncunun Artırılmasında Görsel Ve İşitsel Pratik Yöntemlerin Uygulanması: Kayseri Örneği’, ‘Fotoğraflar Yaşlanmaz, Yaşlılar Fotoğraflanır: Yaşlılarda Fotoğraf ve iyilik Hali Üzerine Bir Proje’, ‘Yaşlılarda Bir Uğraşı Aktivitesi Olarak Origami: İzle, Katla ve Eğlen’, ‘Kitap Okumanın Yaşlıların Uyku Kalitesine Etkisi Üzerine Yarı Deneysel Bir Araştırma: Huzurevi Örneği’, ‘Fotoğraflar ile Geçmişe Yolculuk: Yaşlılarda Anımsama Aktivitesinin Yalnızlık Düzeyine Etkisi’, ‘Yaşlıların Sağlık Bilgisi Arama Davranışlarında Televizyon ve İnternetin Yeri’, ‘Yaşlılarda Yürüyüş ve İyilik Halinin İncelenmesi: Rekreaktif Bir Yürüme Alanı Olarak Kızılırmak Örneği’, ‘Sağlığım Cebimde: Yaşlılara Yönelik Akıllı Telefonda Sağlık Uygulamalarına Yönelik Eğitim’, ve ‘Yaşlılar İçin Parkların Erişilebilirliği ve Yaşlıların Beklentileri: Nevşehir Örneği’  yer aldı. 

Çocuk ve yaşlıların sağlık bakım gereksinimlerinin toplum temelli çalışmalarla ele alınarak çözüm üretilmesi ve nesiller arası dayanışmayı teşvik eden örnek uygulamalardan oluşan projeleri başarı ile tamamlayan öğrenci ve gönüllülere, başarı belgeleri proje danışmanı/yürütücüsü SHMYO öğretim elemanları tarafından verildi